Entries for Tháng Mười Hai 2010

Công ty FSC ký hợp đồng với Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Công ty FSC cung cấp thiết bị và phần mềm thuộc dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng tính toán thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo” cho trường Đại học Giao thông Vận tải.

FSC ký hợp đồng với Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống

Công ty FSC cung cấp “Hệ thống kiểm soát và đếm mã cân điện tử" trên hệ thống cân điện tử và máy tính tại bàn cân cho Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống

FSC ký hợp đồng với Đại học Cần Thơ

FSC thực hiện gói thầu “Cung cấp thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi cho các phòng thực hành máy tính, phòng học đa phương tiện phục vụ giảng dạy” cho trường Đại học Cần Thơ.

FSC cung cấp trang thiết bị tin học, phần mềm và thiết bị trình chiếu cho Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 30/11/2010, Công ty FSC đã ký hợp đồng với trường ĐH Đà Lạt về việc cung cấp trang thiết bị tin học, phần mềm và thiết bị trình chiếu cho trường Đại học Đà Lạt. Hợp đồng thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo của trường Đại học Đà Lạt năm 2010”

FSC chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ký hợp đồng cung cấp phần mềm “Quản trị nhân sự” cho Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam

Ngày 23/11/2010, FSC chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam với nội dung cụ thể là cung cấp “các phân hệ phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương” và “thiết bị chấm công bằng đầu đọc và thẻ từ”.

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ