Như tin đã đưa, sau khi trúng thầu dự án "Xây dựng hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, website của Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III" toàn thể cán bộ công nhân viên FSC đã tập trung thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý kết quả thi đấu và thông tin đại hội. Hệ thống gồm 4 phần mềm quản lý, đó là Hệ thống thông tin phục vụ đại hội - AIGs, Hệ thống quản lý thông tin đại hội - GMS, Hệ thống thông tin về thi đấu - INFO và Hệ thống đăng ký trực tuyến - AD Center.

Sau 4 tháng nỗ lực của đội ngũ nhân viên FSC, phần mềm đã đi vào hoạt động và phục vụ tốt cho Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3.


Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng (đứng thứ 2, từ phải sang)
tới thăm và kiểm tra Trung tâm Tích hợp Dữ liệu

Với đặc thù của dự án phần mềm này là nhận kết quả thi đấu của 43 đoàn thể thao tại các địa điểm thi đấu gửi về trung tâm dữ liệu rồi thông tin này sẽ được tự động cập nhật trên website của đại hội. Nên với bất kỳ sự sai sót nhỏ nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của đại hội.

Hơn thế nữa, thông tin kết quả thi đấu của các đoàn được cập nhật trên website sẽ được các phóng viên các báo chí, truyền hình và các phóng viên của các quốc gia lấy nguồn để viết bài, cung cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông. Nên thời gian giữa lúc có kết quả thi đấu từ trọng tài và thời điểm hiện lên website làm sao phải nhanh nhất.

Trong quá trình thiết kế và viết phần mềm gặp nhiều khó khăn, song với nỗ lực của các thành viên cộng với bề dày kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phần mềm của các cán bộ trong toàn công ty, hệ thống phần mềm đã được hoàn thiện, phục vụ Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 thành công tốt đẹp.

VinhNT

 

phần mềm chấm công, phan mem ke toan, phần mềm tính lương, phần mềm kế toán miễn phí, phần mềm kế toán

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ