Nhân dịp Lễ Bế Giảng cho sinh viên khóa 46 – Khoa Quản trị nguồn nhân lực của Trường Đại Học Thương Mại, Tổng Giám đốc Công ty đã tham dự Lễ Bế Giảng vào ngày 17/06/2014.

Tổng Giám đốc đã gửi lời chúc mừng các tân cử nhân đã hoàn thành xuất sắc khóa học của mình để trở thành những nhà quản trị nhân sự trong thời gian tới và kính chúc các thầy cô trong Khoa dồi dào sức khỏe tiếp tục sự nghiệp giảng dạy, sự nghiệp trồng người.
Năm vừa qua giữa Công ty Cổ phần Điện tử Tin học FSC và Khoa Quản trị nguồn Nhân lực đã hợp tác đào tạo được 08 học phần về các phân hệ tuyển dụng, đào tạo của Phần mềm Quản lý nhân sự Bizzone. 
Thông qua khóa thực hành phần mềm Bizzone, Công ty FSC mong muốn trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản cùng kinh nghiệm nghề nghiệp và tiếp xúc với các  bài toán thực tế về quản lý nhân sự.Nhân đây, Tổng Giám đốc cũng gửi lời cảm ơn Khoa quản trị nhân lực đã áp dụng và đào tạo phần mềm Bizzone cho các sinh viên. Công ty FSC cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để công tác giảng dạy , thực hành của khoa quản trị nguồn nhân lực trường Đại học thương mại luôn được tốt hơn, Các sinh viên ra trường được trang bị đầy đủ hơn để có thể đáp ứng được các yêu cầu công việc sau này.
Dưới đây là một số hình ảnh của buỗi lễ

Ông Phạm Công Đoàn Trưởng Khoa Quản trị Nhân lực phát biểu tổng kết khóa học

Ông Đỗ Chí Cường - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu đánh giá về công tác đào tạo Phần mềm Quản trị nhân sự Bizzone

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ