Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được thành lập theo quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu sự quản lý về hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nam Định.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật phục vụ có hiệu quả cho ngành dạy nghề và các ngành kinh tế quốc dân khác trong phạm vi cả nước.

Với nhiều năm kinh nghiệm và là đối tác tin cậy lâu năm trong việc thực hiện các gói thầu lớn cho các đơn vị thuộc  Khối Giáo dục, Công ty Cổ phần Điện tử Tin học FSC đã trúng thầu liên tiếp 02 gói thầu  về việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh,  ánh sang và Mua sắm thiết bị phòng thực hành mạng và máy tính, thiết bị nội thất cho các phòng thí nghiệm và thực hành nghề quản trị mạng máy tính.

Công ty đã triển khai thành công và nghiệm thu 02 dự án trên đúng tiến độ, thời gian yêu cầu của trường và nhận được đánh giá cao của nhà trường về tính chuyên nghiệp trong quy trình làm viêc cũng như cung cấp sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu.

 

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ