Trong năm 2014, Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam đã  hoàn thiện thủ tục pháp lý, hồ sơ được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ tình hình kinh tế toàn cầu, kinh phí nhà nước đầu tư cho các hoạt động TDTT còn hạn hẹp; hoạt động xã hội hóa của phong trào câu cá thể thao Việt Nam những năm gần đầy bị cắt giảm; hệ thống cơ sở vật chất và nguồn lực của Hiệp hội còn mỏng và yếu, song Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam đã cố gằng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2014 và tích cực chuẩn bị cho những đột phá mới trong năm 2015.

Cùng chung tay với Hiệp Hội, ngày 27/12/2015 Công ty cổ phần Điện tử Tin học FSC đã sản xuất cúp vô địch câu cá kính tặng Hiệp Hội nhằm khích lệ tinh thần thi đấu và ủng hộ hoạt động thi đấu của Hiệp hội, đóng góp vào sự thành công của giải, tìm ra những nhân tài thể thao của Hiệp hội câu cá nói riêng và của Ngành thể thao nước nhà nói chung.


 Ông Nguyễn Viết Chức - Chủ tịch Hiệp Hội câu cá thể thao Việt Nam và các Phó Chủ tịch chứng kiến lễ ký tặng Cúp vô địch của Công ty

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ