Dưới đây là một vài hình ảnh đội ngũ nhân viên FSC đang làm việc. Cũng trong thời gian này, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng  tới thăm và kiểm tra tiến độ công việc của dự án.


Đội ngũ nhân viên FSC đang kiểm tra kết quả thi đấu


Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng (đứng tứ 2, từ phải sang)
tới thăm và kiểm tra Trung tâm Tích hợp Dữ liệu

Đội ngũ nhân viên phòng PDF Service trao đổi công việc 

phần mềm chấm công, phan mem ke toan, phần mềm tính lương, phần mềm kế toán miễn phí, phần mềm kế toán

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ